Международни патрньори

Хаус ам Майберг – Академия за политическо и социално образование, Хепенхайм, Германия

“Хаус ам Майберг“ в Хепенхайм, Германия е академията за политическо и социално образование на епархия Майнц.

В програмата на академията са включени семинари, конференции и международни срещи и обмени. Тя е място за разискване на политически и обществени въпроси. Образователната дейност на академията се основава на традициите на християнската етика, образователната работа на католическата църква, както и на извънучилищното политическо образование за младежи и възрастни, стартирало след Втората световна война.

“Хаус ам Майберг” се стреми да остава в неутрална позиция по спорни политически и социални въпроси, като дава възможност на участниците да осъзнаят и отстояват своите интереси и нужди, без да се губи от поглед общественото благо.

Образователната работа на академията е насочена към всички заинтересовани, независимо от тяхната политическа, религиозна, културна и социална принадлежност. Придържайки се към мотото “Отворени за диалог”, повечето мероприятия академията провежда съвместно с партньорски организации в страната и чужбина. Някои от основните теми на семинарите са “работа”, “Европа”, “медии”. В резултат на актуалните обществено – политически дебати в работата  на академията все повече се налагат и теми като “интеркултурно учене”, “диалог между поколенията”, “равенство между половете”.

Образователната практика на “Хаус ам Майберг” се отличава с иновативни, интерактивни, разнообразни, ориентирани към процесите форми на учене, чрез които се стимулира формирането на ключови социални компетенции (soft skills) на участниците.