Международни партньори

Партньорски организации

 • Haus am Maiberg – Академия за политическо и социално образование

“Хаус ам Майберг“ в Хепенхайм, Германия е академията за политическо и социално образование на епархия Майнц… научи повече.

http://www.haus-am-maiberg.de/

Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim

Tel. 06252 9306-0
Fax: 06252 9306-10
E-mail : info@haus-am-maiberg.de

 • Internationaler Bauorden – Международен Сторителен Орден – клон Германия

От близо петдесет години Международният строителен орден организира строителни лагери и младежки срещи за хора от целият свят… научи повече.

www.bauorden.de

Schützenstraße 1
67061 Ludwigshafen

Telefon: +49 621 6355 4946
E-Mail: info@bauorden.de

 • Renovabis  – Организация за солидарност на германските католици с хората от Централна и Източна Европа

www.renovabis.de

Kardinal-Döpfner-Haus
Domberg 27
D-85354 Freising

Tel.: 08161-5309-0, Fax: 08161-5309-11
E-mail: info@renovabis.de

 • Eirene

http://www.eirene.org/

Postfach 1322
D – 56503 Neuwied
Besucheradresse: Engerserstraße 81

Tel: + 49 – (0)2631 – 83 79-0
Fax: +49 – (0)2631 – 83 79-90
E-mail: eirene-int@eirene.org

 • Pharos e.V. – Международна образователна работа и хуманитарна помощ

www.pharos-online.org

Greutterstr. 61a
D – 70499 Stuttgart

Tel. 0711-8876232
E-mail: info@pharos-online.org

 • AKSB – Съюз на католическите организации за социално образование

http://www.aksb.de/index.php

Heilsbachstr. 6,
D-53123 Bonn

Tel.:0228/28929-30
Fax.:0228/28929-57
E-Mail: info@aksb.de

 • Roudel – Организация за отворен културен и лингвистичен обмен

http://www.roudel.org/

 • Initiative Chrétienne pour L’Europe  – Християнска инициатива за Европа

http://www.servicevolontaire.com/

ICE-Réseau Francophone
9 place du Bureau Central
FR-67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Tél. 0033 3 88 94 20 76
E-mail : ice@servicevolontaire.com

 • Landeszentrale für politische Bildung Thüringen – Областен център за политическо образование – Тюринген

http://www.thueringen.de/de/

Regierungsstraße 73
99084 Erfurt

Tel.: 0361/3792701
Fax.: 0361/3792702

 • Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar – Европейски център за неформално образование на младежи и младежки срещи

http://www.ejbweimar.de/index.php

Jenaer Str. 2/4
D-99425 Weimar

Tel. +49 (0) 3643 – 827 0
Fax +49 (0) 3643 – 827 111
E-Mail: kontakt@ejbweimar.de

 • aktuelles forum – актуален форум

Актуален форум е организация за политическо образование, регистрирана в обществена полза. Създадена е през 1968 г. с цел да предостави на младите хора партийно независим и отворен за всички форум за  обмен на политически идеи.

http://www.aktuelles-forum.de/

Hohenstaufenallee 1-5
D-45888 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0) 209 – 155 100
Fax +49 (0) 209 – 155 10 29
E-Mail: info@aktuelles-forum.de

Internationale Bildungsarbeit und humanitäre Hilfe