Други

Mein Freiwilligendienst bei FAR

Die Situation der jungen Menschen in Bulgarien

Abschlusspublikation, 2001 (PDF, 700kb)

Презентация за доброволчеството (PDF)

Тук можете да намерите информация за възможностите за доброволен ангажимент в България!

Kef im Kaff

Четете онлайн последния немско – българския ученически вестник!

Публикации от конференция “ЗаЕдно.За Младежите”

Тук може да намерите резултатите от изследването ‘Влияние на неформалното образование върху активното гражданско участие на младежите на възраст 14-19 години’ както и докладите, изнесени от представители на институции и различни младежки организаци по проблемите на формалното и неформалното образование в България и Европа на конференцията „ЗаЕдно. За младежите”.