Контакт

Сдружение за демократично образование ФАР

ул. Кирил и Методий 37, вх. офисен, оф.2
8000 Бургас

Премен ден: петък, 10.00 – 16.00 ч.

тел. +359-568-215-85
Мобилен. +359-888-904-989
info@farburgas.eu