Благодарности

На това място бихме искали да изкажем благодарности на хората, без чиято безвъзмездна помощ тази прекрасна интернет страница нямаше да бъде реалност. Крайно време беше и за ФАР да се появи в онлайн пространството. Радваме се и сме горди да ви представим нашата интернет страница.

Благодарим на:

Пади от Ирландия, който е ЕДС доброволец в България за периода 2009/2010 и който изгради цялата страница и създаде новото лого на ФАР.

Ребека от Германия, която е ЕДС доброволец във ФАР за периода 2009/2010 и която събра, обработи, пренаписа и преведе цялото съдържание на страницата, както и помогна на Пади при изграждането на страницата. Ребека и Пади се запознаха на ЕДС – семинар в България и решиха съвместно да реализират интернет страницата на ФАР по време на доброволческата си служба.

Антъни Атертън,  който коригира всички английски текстове.

Русин Бориславов, учител по немски и референт на ФАР, който преведе текстовете на немски.

Райнер Хьолцле, учител по немски, баща на Ребека, който коригира всички английски текстове.