Фар: Сдружение за демократично образование

“Вдигни очи, ти имаш шанс”

Сдружение ФАР е неправителствена организация, която предлага неформално образование за младежи и възрастни. Името на Сдружението е символ на неговата дейност.

Чрез нашите семинари, срещи и конференции имате възможност да откриете Европа и света, да вземете дейно участие в изграждането на демократичното общество в България, както и да станете европейски доброволец. При нас ще получите педагогическа подкрепа за всяка ваша идея, както и възможност да реализирате своите проекти и инициативи.

Нека заедно да положим основите на демократичната култура в България.

Добре дошли във ФАР!

Новини

farkolaj

Read all news

Програма:


Януари

30.01.2016 (B10)
„Предизвикателства пред Училищното Настоятелство“ Семинар за членове на УН на ОУ „Княз Борис“ - Бургас

Февруари

05.02.2016 (B11)
„Кмет да си?“ Семинар за кметове на малки населени места

12.02.2016 (A17 )
„Очи в очи с бежанците“ Форум - дискусия за младежи и възрастни

26.02. – 04.03.2016 (D18)
„Устойчиво развитие в малките населени райони“ Международен тренинг за мултипликатори Кжижова, Полша

Март

09.03.2016 (D19)
Oбщо събрание на сдружение ФАР

26.03.-27.03.2016 (A18)
„Крапова - воля за общност“ Семинар за младежи и възрастни

Април

17.04.-24.04.2016 (D19)
Международен тренинг за мултипликатори, Нарбон, Франция

17.04.-25.04.2016 (D20)
Международен младежки обмен, Резекне, Латвия

Май

20.05.-26.05.2016 (D21)
„Устойчиво развитие“ Международен младежки обмен Требниц, Германия