ЕДС (Европейската доброволческа служба)

Доброволческа служба

Още през 1999 година Сдружение ФАР започна да приема доброволци от Германия и да изпраща млади българи в чужбина (предимно в Германия). В първите години обмяната на доброволци беше координирана и финансирана от фондация Робърт Бош.

От 2007 година Сдружение ФАР е акредитирана като приемаща и изпращаща организация от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“. Тази акредитация дава право за приемане и изпращане на доброволци по дейност 2 на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия – Европейската доброволческа служба (ЕДС). През 2007 година ФАР за първи път прие доброволец в рамките на тази програма.

ФАР като приемаща организация

ФАР предлага на доброволците възможността да проведат своята доброволческа служба в Сдружението. Те получават възможността да опознаят добре България, българската култура, да научат български език, да навлязат в работата на Сдружението и  да се запознаят с възможностите за извънучилищно, демократично и гражданско образование в страната. ФАР подпомага доброволците в набиране на нов опит, но се и се обогатява с новите идеи и културния обмен, който се реализира чрез съвместната работа.

ФАР като изпращаща организация

До сега все още ФАР не е изпратил доброволец по програмата на Европейската доброволческа служба, но е отворен разбира се към кандидати и партньори. Сдружение ФАР предлага на младите и активни  българи възможността да станат доброволци в Европа, да опознаят една нова страна и да придобият нови компетенции.

Освен доброволчество чрез програма „Младежта в действие“ ФАР предлага и възможости за доброволчески служби и по програма на различни фондации. Така през 2009 година ФАР изпрати Емине Хакъ от Люляково, село близо до Бургас, на  доброволческа служба в Нидерброн, Франция. Там тя работи в учреждение за възрастни хора с увреждания.

Повече информация за различните проекти и за начините за кандидатстване можете да получите като се обърнете към нас.