Programm:


Януари

30.01.2016 (B10)
„Предизвикателства пред Училищното Настоятелство“ Семинар за членове на УН на ОУ „Княз Борис“ - Бургас

Февруари

05.02.2016 (B11)
„Кмет да си?“ Семинар за кметове на малки населени места

12.02.2016 (A17 )
„Очи в очи с бежанците“ Форум - дискусия за младежи и възрастни

26.02. – 04.03.2016 (D18)
„Устойчиво развитие в малките населени райони“ Международен тренинг за мултипликатори Кжижова, Полша

Март

09.03.2016 (D19)
Oбщо събрание на сдружение ФАР

26.03.-27.03.2016 (A18)
„Крапова - воля за общност“ Семинар за младежи и възрастни

Април

17.04.-24.04.2016 (D19)
Международен тренинг за мултипликатори, Нарбон, Франция

17.04.-25.04.2016 (D20)
Международен младежки обмен, Резекне, Латвия

Май

20.05.-26.05.2016 (D21)
„Устойчиво развитие“ Международен младежки обмен Требниц, Германия