Международни строителни лагери

От 2007 г. сдружение ФАР организира строителни лагери в регион Бургас съвместно с Международния строителен орден, а от 2008 е и негов пълноправен член.

Строителни лагери, координирани от ФАР

Българово

През лятото на 2009 година в град Българово се проведе строителен лагер със сътрудничеството на Международния Строителен Орден.
Българово е град, ситуиран във вътрешността на страната, на около 20 километра северозападно от Бургас в Югоизточна България. Наблизо е и Лукойл Нефтохим, най-голямата рафинерия на Балканите.

Младите хора в Българово нямат общо място, където да се събират, да обменят опит и знания и да бъдат активни. По време на строителния лагер беше ремонтирано читалището в града, в което беше пригодена зала за срещи на младежите и за провеждането на различни техни мероприятия.

Български читалища има в почти всяко село и град в България. Те са общински центрове с библиотека, театрална зала и други помещения за културни мероприятия. Тук се  провеждат курсове, репетират различни школи, предлагат се грижи за децата и много други дейности. Така читалищата допринасят за културния и социален живот на общността в населеното място. За съжаление много читалища днес са в окаяно положение и се нуждаят от основен ремонт.

Средец

През 2007, 2008 и 2009 година в град Средец  се проведоха строителни лагери със сътрудничеството на Международния Строителен Орден.
Средец е град в Югоизточна България, на 27км от Бургас , в Странджа планина.

През 2007 година бяха организирани няколко строителни лагера, финансирани от Швейцарския строителен орден и Община Средец. Беше ремонтиран дом за деца, като доброволците подновиха санитарните помещения, двора и уредите за игра. Едновременно с това през тази година беше започнат ремонта на един етаж от ученическото общежитие в Средец. Този ремонт продължи и през следващата година. През 2008 беше ремонтирана спортна зала, която се използва не само за спортни, но и за много други мероприятия, както за младежи, така и за възрастни.

В центъра на Средец се намира читалището. Тук, по време на строителния лагер през 2009 година бяха ремонтирани някои помещения, които се използват за репетиции. Дворът на читалището беше освежен и украсен.

През 2009 година беше подновен ремонта на етажа в градското общежитие. Този център сега се използва и от Сдружение ФАР за провеждане на семинари, срещи и международни младежки мероприятия. Тук има спални помещения за 30 души, семинарна зала, кухня и всекидневна.

Сградата днес не се използва изцяло като общежитие поради липсата на деца от околните селища и стои две трети празна. ФАР цели да  преустрои общежитието в образователен център, сравним с немските образци и с това да въведе нова модерна култура за провеждане на мероприятия в регион Бургас. Така с помощта на Международния строителен орден и на Община Средец могат да бъдат осигурени подходящи помещения за тази цел.

Freiwilligendienste

Schon seit 1999 nimmt FAR Freiwillige aus Deutschland auf und entsendet seinerseits bulgarische Freiwillige ins Ausland (hauptsächlich nach Deutschland).  In den ersten Jahren wurde der Freiwilligenaustausch von der Robert-Bosch-Stiftung koordiniert und gefördert.
Seit 2007 ist FAR als Aufnahme- und Entsendeorganisation für den Europäischen Freiwilligendienst akkreditiert. Der Europäische Freiwilligendienst ist Teil des Programms „Youth-in-Action“ der Europäischen Kommission. 2007 nahm FAR zum ersten Mal eine Freiwillige im Rahmen dieses Programms auf.
FAR als Aufnahmeorganisation:
FAR bietet jungen Freiwilligen aus Deutschland die Möglichkeit ihren Europäischen Freiwilligendienst für ein Jahr bei FAR zu machen. Die Freiwilligen können Bulgarien, die bulgarische Sprache und Kultur besser kennen lernen und sich mit der Arbeit des Vereins, sowie der Situation der außerschulischen politischen Bildung im Land auseinandersetzen. FAR unterstützt die Freiwilligen bei ihren Erfahrungen und profitiert seinerseits von neuen Ideen und dem kulturellen Austausch, der dadurch stattfinden kann.
Zurzeit macht Rebekka Hölzle aus Karlsruhe ihren Europäischen Freiwilligendienst bei FAR.
FAR als Entsendeorganisation:
Bis jetzt hat FAR noch keine Freiwilligen über das EVS-Programm entsendet, ist allerdings offen für Bewerber und Projektpartner. Der Verein FAR bietet jungen, engagierten Bulgaren die Möglichkeit einen Freiwilligendienst im europäischen Ausland zu machen, ein neues Land kennenzulernen und neue einmalige Erfahrungen zu machen.
2009 hat FAR eine Freiwillige nach Frankreich entsendet, allerdings nicht über das EVS-Programm, sondern über ein deutsches Freiwilligenprogramm. So macht Emine Haka aus Ljujakovo, einem Dorf in der Nähe von Burgas, gerade ihren Freiwilligendienst in Niederbronn-les-Bains in Frankreich bei der „Initiative Chretienne pour l`Europe – Reseau Francophone“. Dort arbeitet sie in einer Einrichtung für behinderte Erwachsene.

Mehr Informationen über die verschiedenen Projekte und Möglichkeiten einer Bewerbung auf Anfrage.