История на ФАР

„Сдружение за образование на младежи и медийна педагогика ФАР”, както тогава се казваше, беше създадено през 1995 година в резултат на първия немско-български ученически вестник при сътрудничеството между Гимназията с преподаване на немски език „Гьоте”, Бургас и Академията за политическо и социално образование „Хаус ам Майберг”, Хепенхайм, Германия.

По това време България беше на едно от последните места от бившите комунистически страни що се отнася до международното сътрудничество между младите хора, а „Хаус ам Майберг” търсеше партньор в България за съвместен проект, с който да си сътрудничи интензивно.

В началото ФАР работеше предимно с доброволни сътрудници. През 1998 година ФАР получи финансиране в рамките на програма „Phare and Tasic“  на Европейската комисия. Този проект имаше за цел да изгради център за извънучилищно образование в регион Бургас. Така ФАР успя да ангажира двама платени сътрудника. Това беше началото на професионалното развитие на младежката дейност, която благодарение на другите западноевропейски партньорски страни доби и международен характер. Членовете  на Сдружението са предимно ученици и студенти, а така също и учители и педагози.

ФАР-ът  е символът както на град Бургас, така и на работата на Сдружението, която цели ориентиране на младежите и възрастните в една несигурна околна среда, в една объркана страна.

От 1999 година ФАР и Хаус ам Майберг задълбочиха своето партньорство чрез обмен на европейски доброволци. Този обмен беше подкрепен от фондация Роберт Бош.

Основаването и изграждането на Сдружение ФАР може да бъде посочено като модел за модерна работа с младежи на неправителствените организации в България. През 90-те години ФАР изпълни множество различни проекти: международни младежки срещи, медийни семинари за младежи и квалификации за мултипликатори.

С практическата медийна работа, чрез семинарите за създаване на вестник и радио предавания ФАР имаше желанието да провокира преди всичко у младежите  изграждането на  компетенции за критична работа с медиите. Като успешни резултати в работата на ФАР могат да бъдат посочени множеството създадени ученически вестници от младежите  в Бургас и околността.

В края на  2001 ФАР разшири своята семинарна дейност и започна да предлага  обучения и квалификация за възрастни и особено за учители. За да се легитимира този нов акцент в работата на Сдружението то се преименува на „Сдружение за демократично образование ФАР”. На семинарите педагозите се запознават с нови методи на обучение, които биха могли да използват в своята работа и така да допринесат за промяната на обучението в българското училище, както и за реформата в образователната система.

От  2002 до 2005 ФАР работи интензивно в партньорство със „Сдружение за мирна педагогика – Дадалос”, Сараево. Заедно с него бяха организирани общо три балкански срещи, на които взеха участие младежи от Източна и Югоизточна Европа. Както обмена с Западна Европа, така и сътрудничеството в областта на младежката политика със съседните на България страни са от особена важност и балканските младежки срещи, в този смисъл, се превърнаха в основен приоритет за ФАР. Въпреки всички политически и икономически предизвикателства България се смята за една от стабилните страни в региона. Затова тя може да допринесе значително за мирното, международно и интеркултурно обучение на младежите в балканските страни и международната общност би трябвало да подкрепи страната в нейните усилия.

От месец март 2007 ФАР е член на Международния Строителен Орден IBO и  е отговорен за организацията и провеждането на строителните лагери в регион Бургас. На тези международни строителни лагери се срещат млади хора от  цяла Европа, за да ремонтират обществени сгради. (Повече за минали строителни лагери)

ФАР участва и в програмата „Младежта в действие“ като посреща доброволци по дейност 2 – Европейска Доброволческа Служба ЕДС.